Bucket wheel suction dredgers

Click here to sort by name Click here to sort by total installed power in kW
Amanda II 4.480
Apoena 1.200
Beachcomber
Benalec WD 1 908
Dharti XII 10.780
Don David 660
Draga 18 1.600
Feng Long 1
Hanjin Young Jong 16.200
Kasumizaurusu
Li Long 6.155
Linge 1.000
Nu Bounty 1.455
Nu Endeavour 1.455
Petsjora 2.602
Swan 3
Vecht 810
Xin Hai Boa 11.952